fbpx

NAV

Får du økonomisk sosialhjelp eller lignende bidrag fra NAV? Du kan få støtte til tannlegeregningen, dette må i tilfelle avklares på forhånd.

Vi på Solheim Tannlegevakt i Bergen kan ta kontakt med din saksbehandler hos NAV hvis du trenger akutt tannlegehjelp. Er det nødvendig, skriver vi en utredning om hva slags tannbehandling du trenger, slik at du fortest mulig kan få hjelp.

Til den første timen hos oss trenger du en rekvisisjon (et brev med en godkjent sum) fra din saksbehandler i NAV for en tannsjekk. Når du har fått den, kan du bestille time hos oss. Rekvisisjonen betyr at NAV betaler for at vi undersøker tennene dine. Vi utfører en undersøkelse for å kartlegge ditt behov for tannbehandling. Du får et prisforslag fra oss som du skal levere til NAV. Det er NAV som avgjør om du får støtte. Får du et positivt svar fra NAV, får du en ny rekvisisjon. Med den nye rekvisisjonen kan vi starte arbeidet med å behandle tennene dine. Våre tannleger kommer å følge opp saken din og bekrefter for saksbehandleren din at din tannbehandling er absolutt nødvendig. Husk at du ved noen tilfeller har en egenandel på kr. 1500 kr som skal betales under behandlingens gang.

Akutt tannlegetime

Ved akutte tannlegetimer kan du få en rekvesisjon med en sum på cirka kr. 2500 som kan dekke det akutte tannlegebesøket,

Ring 973 26 724 få hjelp med NAV av oss på Solheim Tannlegevakt i Bergen .